GREEN Chemicals; Türkiye'nin "411. Ar-Ge Merkezi" olmaya hak kazandı.
21.03.2017

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; özel sektörde, Ar-Ge ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini, teknolojik bilginin ticarileşmesini, rekabet öncesi işbirliklerinin gelişmesini desteklemektedir. Bu şekilde teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile Ar-Ge’ye ve yeniliğe yönelik Ar-Ge personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını desteklemek ve teşvik etmek amacıyla bir program oluşturmuştur.

Oluşturulan bu programın tüm aşamalarını başarıyla uygulayan GREEN Chemicals A.Ş. yapılan bir tören ile 20.03.2017 tarih onaylı belgesini bakanlık yetkililerinden alarak Türkiye'deki 411. Ar-Ge merkezi olmuş, özellikle kimya sektöründe faaliyet gösteren 21 Ar-Ge merkezi içindeki yerini almıştır.

GREEN Chemicals ailesi olarak hedefimiz ve beklentimiz; yapılan Ar-Ge çalışmalarının ülkemize ekonomimizde katma değer yaratacak, uluslararası pazarda rekabet gücümüzü artıracak ileri teknoloji içeren ürünler olarak dönmesidir.

Diğer Haberler