GREEN Chemicals, Servis Odaklı İş Modeli çerçevesinde Katma Değeri Artıran yaklaşımından dolayı, UNIDO tarafından ödüllendirildi.
08.11.2018

UNIDO, fakirliğin azaltılması için endüstriyel ilerlemeyi teşvik eden, küreselleşme sonrası çevresel sürdürülebilirliğin de önemle takip edildiği Birleşmiş Milletler (UN) teşkilatına bağlı özel bir ajanstır.

Avusturya Federal Sürdürülebilirlik ve Turizm Bakanlığı ile Almanya Federal Çevre Bakanlığı, Doğayı Koruma, Nükleer Güvenlik, Almanya Çevre Ajansı, Ekonomik İşlerden sorumlu İsviçre Eyalet Sekreterliği ve İsviçre Federal Çevre Ofisi ve UNIDO; belediyeler, enstitüler ve firmalardan olmak üzere 150’den fazla katılımcıyı ve kimyasal servis uzmanını bir araya getirmiştir. Organizasyon, “Yeşil Kimya Konferansı 2018” altında bir etkinlik olarak düzenlenmiş, Avusturya'nın AB Başkanlığı sırasında düzenlenen Avrupa Birliği (AB) programı, konseyi, “Akıllı ve Sürdürülebilir Avrupa” Trio Başkanlığı’nı da kapsamıştır.

20 ülkeden 91 başvuru alınmış (54 vaka çalışması, 18 özel inovasyon, 19 araştırma), kimyasal servisin ivme kazandığı ve dünya çapında farklı sektörlerce bir çok firma tarafından uygulandığı gözlemlenmiştir.

2010’da düzenlenmeye başlanan etkinlik ve ödüllendirme, inovatif çalışma modellerini desteklemeyi, firmalar ve bireylere sürdürülebilirlik alanında ilham verilmesini hedeflemektedir. 4 Global Kimyasal Servis Ödülü; Vaka Çalışmaları, Özel İnovasyon ve Araştırma başlığında üç farklı kategoride düzenlenmiştir.

UNIDO Kimyasal Servis Tanımları:

  • a) Kimyasal Servis, servis odaklı iş modeli olup kimyasalların satış miktarını artırmaktan ziyade katma değer yaklaşımını öne çıkarmaktadır.
  • b) Üretici ana olarak kimyasalın performans fonksiyonlarını satmış olup, fonksiyonel üniteler ödeme için ana bazdır.
  • c) Kimyasal servis iş modeli çerçevesinde üreticinin ve servis sağlayıcının sorumluluğu genişlemiş olup tüm döngüdeki yönetimi içerir.
  • d) Kimyasal servis kazan-kazan ilkesine dayalıdır. Amaç, kimyasal verimliğinin artışı ve kimyasal kaynaklı risklerin azalması ile birlikte insan sağlığını korumaktır. Bu şekilde firmaların ekonomik ve çevresel performanslarını da geliştirmekte ve yeni marketlere erişimlerini mümkün kılmaktadır.
  • e) Başarılı Kimyasal Servis iş modellerinin temel unsurları, katılımcı şirketler arasında uygun fayda paylaşımı, yüksek kalite standartları ve karşılıklı güvendir.

Diğer Haberler