Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilir bir şirket olmanın, toplumsal ve çevresel hedeflere ulaşmada bir anahtar olduğuna inanıyoruz. GREEN Chemicals® olarak sosyal, ekonomik ve çevresel anlamda sürdürülebilirlik çalışmalarımız olmazsa olmaz bir prensibimizdir.

Şirketimizin uzun vadede büyümesi için toplumla ve gezegenle uyum içinde çalışması gerektiği bilincindeyiz. Bu bağlamda GREEN Chemicals®’ın “Birlikte Daha Yeşile” vizyonunu geliştirmeye ve çevremize karşı duyarlı çalışmalar yürütmeye öncelik veriyoruz.

Dinamik ve çok yönlü bakış açımızla aldığımız kararlarda doğru ve bilimsel olanın yanındayız. Yaşadığımız dünyayı adımıza yakışır şekilde çevreci politikalarla inşa etmeye ve gelecek kuşaklara sürdürülebilir teknolojiler ile kendini yenileyen bir dünya bırakmayı hedefliyoruz.