Sosyal Sorumluluk

Sosyal sorumluluk çalışmaları ile her canlı için daha yaşanılabilir bir dünya inşasında biz de üzerimize düşeni yapıyoruz. Özellikle yoksulluğun azaltılması, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın girişimlerinin desteklenmedi, sürdürülebilir şehirler inşası, sosyal refaha katılma, yerel istihdamın teşvik etme ve ekolojik çevrenin korunması konularında sosyal sorumluluk çalışmalarımız mevcut.

Sosyal sorumluluk çalışmalarımız ile kültürel iletişimi ve alışverişi güçlendirmeyi, yereli geliştirmeyi ve yerele katkı sağlamayı hedefliyoruz. 

GREEN Chemicals® olarak sosyal sorumluluğu ayrı bir iş alanı olarak benimsemeye devam ederken, çalışanlarımızın da bu konuda projeler üretmeye teşvik ediyoruz.