Etik Bütünlük

GREEN Chemicals®’’ın etik anlayışının temelini dürüstlük ve şeffaflık oluşturmaktadır. Tüm çalışanlarımızın davranışları ve eylemleri dürüstlük ve şeffaflık çerçevesindedir.

Başta adil ticaret olmak üzere yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere uymaya özen gösteriyoruz. Bu doğrultuda hiçbir yolsuzluğu, çıkarcılığı ve hesap verememeyi kabul etmiyoruz. İnsan hakları, işçi hakları gibi öznenin insan olduğu her hakka saygı duyuyor, şirketimizi adil bir yapılandırmayla büyütmeyi hedefliyoruz.

GREEN Chemicals®’ın etik bütünlüğünü planlama yaptığımız, işlerimizi gerçekleştirdiğimiz ve karar aldığımız her aşamada geliştiriyoruz. Etik ilkelerimize, ürünlerimiz ve sunduğumuz hizmetler kadar önem veriyor, bu konuda taviz vermiyoruz.