Çevik Organizasyonlar

Şirket içindeki yapılanmamız, iletişim sürekliliği ve iş akışlarının profesyonelliği için matris bir organizasyona sahiptir. Yetkilerimiz üstten asta bir sistemle verilerken, fonksiyonel bölümlerimiz kendi içerisinde yatay bir esneklikle devam etmektedir. Organizasyon yapılanmamızın matris nitelikte olması ise çevik bir şirket olmamızı sağlamaktadır.

Çevikliğimizi yaptığımız işlerle, hızlı iş bölümlendirmeyle ve tüm bunları uyum içerisinde yapıyor oluşumuzla özetleyebiliriz. GREEN Chemicals® olarak çevremizde olan yeniliklere açık olmamız ve gerektiğinde risk almamız çevik oluşumuzun bir parçasıdır. Dolayısıyla çevik olabilmek ve çevik kalabilmek için geliştirdiğimiz organizasyon yapılanmamız şirketimizin değişmeyecek kültürlerinden biridir.