Su Şartlandırma Ürün Grubu

GREEN Chemicals®, Ar-Ge çalışmalarıyla ulaştığı mükemmel sonuçlar doğrultusunda müşterilerimize özgü çözümler üretecek alt yapıya sahiptir. Bu çözümleri üretme aşamasında; müşterilerimizin proseslerinin detaylı incelenmesinden, su analizlerine, kütle ve ısı transfer dengesinden, yüksek sistem performanslarına kadar gerekli tüm araştırmalar en hassas şekilde yapılmaktadır. GREEN Chemicals®; çalıştığı müşterilerinin şartlarına uygun özel şartlandırma programları önermektedir.

Su şartlandırmanın amacı;

  • Proses performansı artırılarak ve işletmedeki makine ve ekipmanlar korunarak, yatırımın daha çabuk geriye dönmesi ve ekonomik boyuta getirilmesi,
  • Suyun sistemlerde tekrar kullanımının sağlanmasıyla; su, enerji ve kimyasal tüketiminin azaltılması,
  • Çevre dostu şartlandırma ürünleriyle çevreye olan olumsuz etkilerin en aza indirilmesidir.

GREEN Chemicals®’ ın uyguladığı kendine özgü teknikler, özel ekipmanlar ve bilgisayar yazılımları ile yükseltilen işletme performansı sayesinde;

  • Müşterilerimizin girdi maliyetlerini minimize etmek,
  • Üretilen ürünlerin yüksek kalitede olmasını sağlamak,
  • Sistem ömrünü artırarak dünya ekonomisine katkıda bulunmak hedeflenmektedir.
Katalog Katalog