ÇÖZÜMLER & ÜRÜNLER

WET-Treat® Su Şartlandırma Ürün Grubu

GREEN Chemicals, optimum Ar-Ge çalışmalarıyla ulaştığı mükemmel sonuçlar doğrultusunda müşterilerimize özgü çözümler üretecek alt yapıya sahiptir. Bu çözümleri üretme aşamasında; müşterilerimizin proseslerinin detaylı incelenmesinden, su analizlerine, kütle ve ısı transfer dengesinden, yüksek sistem performanslarına kadar gerekli tüm araştırmalar en hassas şekilde yapılmaktadır. GREEN Chemicals; çalıştığı müşterilerinin şartlarına uygun özel şartlandırma programları önermektedir.

Su şartlandırmanın amacı;
 • Proses performansı artırılarak ve işletmedeki makine ve ekipmanlar korunarak, yatırımın daha çabuk geriye dönmesi ve ekonomik boyuta getirilmesi,
 • Suyun sistemlerde tekrar kullanımının sağlanmasıyla; su, enerji ve kimyasal tüketiminin azaltılması,
 • Çevre dostu şartlandırma ürünleriyle çevreye olan olumsuz etkilerin en aza indirilmesidir.
GREEN Chemicals’ ın uyguladığı kendine özgü teknikler, özel ekipmanlar ve bilgisayar yazılımları ile yükseltilen işletme performansı sayesinde;
 • Müşterilerimizin girdi maliyetlerini minimize etmek,
 • Üretilen ürünlerin yüksek kalitede olmasını sağlamak,
 • Sistem ömrünü artırarak dünya ekonomisine katkıda bulunmak hedeflenmektedir.

Ürünlerimiz

 • Açık Devre Soğutma Sistemi Kimyasalları
  • Kireç ve Tortu Önleyiciler
  • Atık sahasına gönderilen atık miktarında azalma
  • Korozyon önleyiciler
 • Kapalı Devre Sistemi Kimyasalları
 • Biyositler
 • Kazan Sistemleri / Kazan Suyu Kimyasalları
  • Korozyonu ve Taşlaşmayı Önleyen Organik / İnorganik Bazlı İnhibitörler
  • Oksijen Tutucular
  • Nötralize Edici Aminler
  • Film Yapıcı Aminler
  • Yakıt Katkıları
 • İçme ve Kullanma Suyu Sistemleri
  • Hijyen Ürünleri
  • Korozyon ve Tortu Önleyiciler
 • Yüzme Havuzu Ürünleri
 • Sistem Temizlik Kimyasalları
 • Membran Sistemi Ürünleri
  • Kireç ve Tortu Önleyiciler
  • Temizlik Ürünleri
 • Köpük Önleyici & Köpük Giderici Ürünler
 • Pastörizasyon ve Otoklav Sistemi Şartlandırma Ürünleri
 • Reçineler Su Demineralizasyonu Amaçlı Reçineler

Daha fazla bilgi ve MSDS & TDS için bize ulaşınız.

Ürün Broşürü
Ürün Tanıtım Filmi

GEO-Treat® Jeotermal Endüstrisi Ürün Grubu

Seracılık, termal oteller, şehir ısıtma ve elektrik üretimi alanlarında kullanılan jeotermal akışkanın, proseslerde oluşturabileceği potansiyel depozit ve korozyon risklerinin önüne geçebilecek, sistemlerin sorunsuz çalışmasına katkıda bulunacak yüksek performanslı ürünler ve hizmetler içermektedir.

Ürünler

 • Scale İnhibitörleri
 • Asit İnhibitörleri
 • H2S Gidericiler
 • Korozyon İnhibitörleri
 • Silica Dispersantları

Daha fazla bilgi ve MSDS & TDS için bize ulaşınız.

Ürün Broşürü
Ürün Tanıtım Filmi

MET-Treat® Metal Yüzey İşlem Ürün Grubu

Metal yüzey işlem genel olarak metal yüzeylerin görünümünü geliştirmek, yapışma dayanımını arttırmak ve korozyona karşı direnç sağlamak için yapılır. Bu sayede yüzey işleme, şekillendirme veya fonksiyonların değiştirilmesi hedef alınır. GREEN Chemicals olarak 30 yılı aşkın tecrübemiz; genç, dinamik, hedefli, başarıda sürekliliği temel alan çalışanlarımız ile Metal Yüzey İşlem Kimyasalları konusunda da, “önce vatan, hedef dünya” ilkesi ile hizmet vermekteyiz.

GREEN Chemicals, metal yüzey işlem prosesleri için geliştirmiş olduğu ürünler ile prosesinizin verimliliğini ve ürünlerinizin kalitesini arttırır.

Ürünlerimiz

 • Metal İşleme Sıvıları
  • Genel işleme / talaşlı imalat, taşlama operasyonları ve boru üretiminde kullanılan
  • Metallerin şekillendirilmesinde (preslenmesinde vb.) kullanılan
  • Metal yüzeylerin uzun süre korozyona karşı korunmasını sağlayan ürün gruplarından oluşmaktadır.
 • Metal Yüzey İşlem Kimyasalları
  • Temizleyiciler; her türlü kiri, yağ ve kalıntılarını, tozları, metal parçalarını metal yüzeyinden giderir.
  • Aşındırma Ürünleri; metaldeki kalıntıları, oksit tabakalarını temizlerken alt tabakayı korur.
  • İnhibitörler; metal yüzeye asit saldırılarını geciktirir. Ürünlerimiz iyi bir aşındırma verimliliği, banyoda asgari çözünmüş metal miktarı, yüksek yüzey kalitesi sağlar.
  • Fosfatlama Ürünleri; metal yüzeyinde oluşan fosfat tabakası, boya ve organik kaplamalar için çok iyi bir tutunma, korozyon direnci ve sürtünme katsayısının düzenlenmesini sağlar.
  • Nano Teknoloji Ürünleri; içerdiği özel komponentler sayesinde metal yüzeylerde nano boyutta ince bir film tabakası oluşturarak, organik kaplamalar için çok iyi bir tutunma ve korozyon direnci sağlayan yüzey işlem ürünleridir.
  • Pasivasyon Ürünleri; kullanılacak prosese göre belirlenen,
   • Fosfatlama prosesi sonrasında,
   • Demir ve çelik parçalar için ara beklemelerde kullanılırlar.
  • Boya Sökücü Ürünler; farklı metal yüzeylerden sökülmesi zor olan boyaların uzaklaştırılmasında kullanılan ürünlerdir.
  • Boya Koagülasyon Ürünleri; boyama prosesinde kullanılan su ve solvent bazlı atık boyaların sistemlerden uzaklaştırılması / koagüle edilmesi amacı ile kullanılırlar.

Daha fazla bilgi ve MSDS & TDS için bize ulaşınız.

Ürün Broşürü
Ürün Tanıtım Filmi

OIL-Treat® Petrol & Gaz Endüstrisi Ürün Grubu

GREEN Chemicals Oil & Gas Teknoloji birimi; 30 yılı aşkın saha tecrübesine sahip Proses ve Ar & Ge mühendislerinden oluşan bir departmandır. Sahip olduğu geniş ürün paletini, değişim & gelişim içerisinde olan teknolojisini; ham petrol üreticileri, rafineri ve petrokimya tesislerinden oluşan değerli çözüm ortaklarının hizmetine sunmaktadır. Proseslerin sürekli geliştirilmesine yönelik çalışmaları ile müşterilerinin beklentilerini karşılamaktadır.

GREEN Chemicals Oil & Gas Teknoloji birimi, kimyasal ürünleri ve yenilikçi teknolojisi ile ham petrolün offshore - onshore petrol platformlarından ilk çıkarım aşamasında karşılaşılan problemlerin giderilmesi ve gerekli olduğu takdirde proseste iyileştirme yapılmasını sağlamaktadır. Ürünlerimiz sayesinde ham petrolün çıkartılması (oil field) ve şartlandırılıp içerisindeki safsızlıkların (organik metaller, su ve tuz vs…) giderilmesi (rafineri) hedeflenmektedir.

Safsızlıklarından arındırılmış ham petrol, atmosferik distilasyon kolonunda kaynama noktası farklılığına göre farklı ürünlere (CH4, C3H8,C4H10, uçak yakıtı, benzin, fuel oil vs…) ayrılır. Takip eden proseslerde, daha saf ürün elde etmek için ham petrolün işlenmesinde, sistemleri koruyan ürünlerimiz kullanılarak kolaylıkla daha hafif ürünler elde edilebilmekte ve yanı sıra rafinerilerin ve petrokimya sektörünün üretim performansı yükselmektedir.

Oil & Gas şartlandırmasında hedef; ham petrol, gaz, rafineri ve petrokimya proseslerinde kimyasal, fiziksel ve biyolojik ürünlerin uygulanmasıyla;
 • Bu proseslerde oluşabilecek problemleri önlemek,
 • Üretim verimliliğini artırmak ve müşteri beklentilerini sağlamak,
 • Kimyasal, teknoloji, ekipman / sistem gözlemlerini bir araya getirerek proses danışmanlığı yapmak,
 • ve böylelikle, müşteriye entegre bir çözüm sunmaktır. Burada söz konusu olan hem kimyasal ürün tedariği, hem de teknik servistir.
Amacımız, kullanılan şartlandırma uygulamalarıyla;
 • Prosesin verimliliğinin ve çalışma süresinin artırılmasını sağlamak,
 • Enerji tasarrufu ve bakım maliyetlerinin düşürülmesini sağlamak,
 • Petrol ve gaz arama, üretim, taşıma, depolama, arıtma ve uygulamalarından sonra kimyasal ürün ve hizmet sunmaktır.

Uygulamalar

 • Rafineri
  • Atmosferik Distilasyon ve Vakum Distilasyon Üniteleri
  • Termal Cracking Prosesleri
  • Delayed Coker Üniteleri
  • Catalytic Cracking Üniteleri
  • Hydrocracking Üniteleri
  • Hydrogenation Üniteleri
  • Desulfurization Üniteleri
  • Sour Water Stripper Üniteleri
  • Quench Water & Dilution Steam Sistemleri
  • Steam Cracking
   • Kostik Kulesi
   • Gaz Besleme Kompresörü
   • Light Ends Recovery
   • Primary Fractionator
 • Petrokimya
  • Steam Cracking
   • Fırınlar
   • Transfer Hatları Eşanjörleri
   • Quench Yağı Kulesi
   • Primary Fractionator
   • Gaz Besleme Kompresörü
   • Quench Su Kulesi
   • Dilüsyon Buhar Jeneratörleri
   • Kostik Kulesi
   • Light Ends Recovery
   • Pyrolysis Gasoline
  • Aromatik
  • EDC / VCM (Dichloroethane / Vinyl Chloride Monomer)
  • ACN (Acrylonitrile)
  • Fenol

Ürünler

 • Emülsiyon Kırıcılar
  • Su Bazlı
  • Yağ Bazlı
 • Korozyon Önleyiciler
  • Su Bazlı Nötralize Edici Aminler
  • Yağ Bazlı Nötralize Edici Aminler
  • Su Bazlı Film Yapıcı Aminler
  • Yağ Bazlı Film Yapıcı Aminler
  • Nötralize Edici ve Film Yapıcı Aminler
 • H2S Tutucular
  • Su Bazlı
  • Amin Bazlı
  • Yağ Bazlı
  • Metal Bazlı
 • Antifouling Ajanları
  • Dispersant ve Polimerleşme Önleyiciler
  • Dispersant ve Antioksidanlar
  • Dispersant - Antioxidant - Metal Tutucular
  • Yağ Bazlı Antioksidanlar
  • Su Bazlı Antioksidanlar
  • Antioxidant (Askeriye Onaylı)
  • Polimerleşme Önleyiciler (Kostik Üniteleri)
 • Kireç ve Tortu Önleyiciler
  • Fosfat Esterleri
  • Fosfonatlar ve Fosfonik Asitler
  • Polikarboksilatlar
 • Biyositler
  • THPS Bazlı
  • Glutaraldehyde Bazlı
  • Isothiazoline
  • Organik Bromür
 • Asit Korozyon Önleyicileri
  • Yüksek Sıcaklık Uygulamaları
  • Düşük Sıcaklık Uygulamaları
 • Köpük Giderici ve Önleyiciler
  • Yağ Bazlı
  • Su Bazlı
  • Silikon Bazlı
 • Yağ Gidericiler
 • Oksijen Tutucular
 • Demir Bağlayıcılar
 • Antioksidanlar
 • Amin Geri Kazanım Teknolojisi
 • Petrol ve Yakıt Katkıları
  • Akma Noktası Düşürücüler
  • CFPP Arttırıcı Katkılar
  • Oktan Arttıcı Katkılar
  • Yağlama Arttıcı Katkılar
  • Asfalten Önleyiciler
  • Paraffin Önleyiciler
  • Statik Önleyiciler
  • Nikel Passivatörleri

Daha fazla bilgi ve MSDS & TDS için bize ulaşınız.

Ürün Broşürü
Ürün Tanıtım Filmi

MINE-Treat® Maden Endüstrisi Ürün Grubu

Özellikle Altın ve Gümüş üretimi yapan, tüm madenlerde üretim süreçlerinin sorunsuz ve daha verimli çalışmasına yardımcı, yüksek performanslı kimyasal ürünler içerir. MINE-Treat® paleti, özel formüle edilmiş, maden ve stok alanlarında kullanılan toz tutucu ürünler, flotasyon kimyasallar, vizkozite ayarlayıcılar, yüksek performanslı kireç önleyici antiscalantlar ve dispersantlar gibi ürünlerden oluşmaktadır. GREEN Chemicals, MINE-Treat® paletiyle, madenlerde enerji optimizasyonu ve sürdürülebilir performans için çözüm ortağınızdır.

Ürünler

 • Toz Tutucular
 • Öğütücüler için Viskozite Ayarlayıcılar & Dispersantlar
 • Flotasyon Ürünleri
 • Hidrometalurji Ürünleri
 • Cevher Solüsyonları ve Çamur Kontrol Ürünleri
 • Su & Atık Su Şartlandırma Kimyasalları

Daha fazla bilgi ve MSDS & TDS için bize ulaşınız.

Ürün Broşürü
Ürün Tanıtım Filmi

WASTE-Treat® Atık Su Şartlandırma Ürün Grubu

GREEN Chemicals, tecrübeli teknik kadrosu ve danışmanları ile hem atık su arıtma sahalarını inceleyip hem de yapılan analizlerle atık su karakterini tespit edip, tesis işletmesi için en uygun ürünü paletinden seçip siz müşterilerimize sunmaktadır. Ayrıca kimyasal ürün tedariği ile birlikte sistemde maliyeti düşürecek ve işletmeyi kolaylaştıracak çözümler ile prosesin daha verimli işlemesine yardımcı olmaktadır. Spesifik atık su karakteri için Ar-Ge çalışması gerçekleştirip optimum çözümün sağlanması için gerekli altyapıya sahip olan departmanımız, kendi fabrikamızda üretilen ürünler ile hem maliyet azaltımı hem de verimlilik konusunda değerli müşterilerimizin yanındadır.

Ürünler

 • Atık Su Arıtma Kimyasalları
  • Koagulantlar
  • Renk Gidericiler
  • Anyonik/Katyonik Toz Polielektrolitler
  • Anyonik/Katyonik Emülsiyon Polielektrolitler
  • Filtre Performansı Yükselticiler
  • Emülsiyon Kırıcılar
  • Koku Gidericiler ve Köpük Kesiciler

Daha fazla bilgi ve MSDS & TDS için bize ulaşınız.

Ürün Broşürü
Ürün Tanıtım Filmi

WET-Treat® 3000 Serisi Havuz Kimyasalları Ürün Grubu

Yazlık oteller, siteler veya evinizin bahçesindeki havuzlarda oldukça eğlenceli zamanlar geçirebilirsiniz. Tercihiniz ne olursa olsun, bir havuzda iyi vakit geçirmeniz için bakım şarttır. Havuzlarda düzenli bakım sağlandığı sürece, havuzun sağlıklı bir şekilde işlevini yerine getirmesine yardımcı olursunuz.

Ortak kullanılan yüzme havuzlarının yapıları, kullanım şekilleri özellikle dikkat edilmesi gereken bakım rutinleriyle önemlidir ve pek çok detayı içerir. Çünkü yüzme havuzlarındaki su, hastalık yapabilecek mikroorganizmaların hızla üreyebileceği, sıcaklık, besin ve ışık gibi uygun koşulları barındırır.

Özelikle ortak yaşam alanına sahip ve çok sayıda kullanıcısı bulunan yüzme havuzlarının şartlandırılması çok önemlidir. Yasal mevzuatlar gereği, yüzme havuzlarındaki suyun özelliği, içme sularıyla aynı olmalı ve kullanılacak ürünler de bu şartları sağlamalıdır.

Yaşam kaynağımız olan su; bir havuzda toplanıp gereken şartlandırma ve bakım yapılmadığında, ciddi olarak insan sağlığını tehdit eder ve ekipmanlara zarar verir. Bunları önlemek için güvenli kimyasal ürünler ve teknik servis desteği gerekmektedir.

WET-Treat® 3000 Havuz Ürün Paleti

 • Desenfektanlar
 • pH Ayarlayıcılar
 • Yosun Oluşumunu Önleyici ve Öldürücüler
 • Çöktürücüler
 • Sürekli Temizleyici ve Yüzdürücüler
 • Filtre Temizleyiciler
 • Kış Bakım Malzemeleri
 • Parlatıcı ve Sertlik Stabilizatörü
 • Anti Klor

Daha fazla bilgi ve MSDS & TDS için bize ulaşınız.

Ürün Broşürü
Ürün Tanıtım Filmi

GREEN ADH-Tech® Su Bazlı Yapıştırıcılar Ürün Grubu

GREEN Chemicals olarak müşterilerimize inşaat, ahşap, su bazlı etiketleme, kağıt ambalaj, matbaa, kutu kapama, tuvalet kağıdı / kağıt havlu endüstrilerinde yapıştırıcı ürün gruplarında çözüm ortağı olmak hedefimizdir. Ürün gruplarımız arasında su bazlı ve kazein bazlı yapıştırıcılar, hot melt çözümleri bulunmaktadır.

GREEN Chemicals olarak yaptığımız Ar-Ge çalışmaları ile müşterilerimize yapıştırıcı sektöründe de hızlı çözüm üretmek hedefimizdir. Müşterilerimiz için ürettiğimiz yüksek kalite ürünlerin en ekonomik şekliyle müşterilerimize tedarik edilmesi esastır. Sürekli yenilenen ürün grubumuzla müşterileriizi son teknoloji yenilikler hakkında bilgilendirmek ve bu yenilikleri sistemlerde uygulamaktayız.

Ürünler

 • Su Bazlı Yapıştırıcılar
 • Kazein Bazlı Yapıştırıcılar
 • Hot-Melt Yapıştıcılar

Daha fazla bilgi ve MSDS & TDS için bize ulaşınız.

Ürün Broşürü
Ürün Tanıtım Filmi

WELL-Treat® Sondaj & Kuyu Geliştirme Ürün Grubu

WELL-Treat® serisi jeotermal kuyularının açılması, çimentolanması ve kuyuların kullanım sonrasında geliştirilmesi için hazırlanmıştır.

Ürünler

 • 1000 Serisi; Jeotermal kuyularının açılması sırasında sondaj çamuruna ilave edilmekte olan viskozite arttırıcı, biyosit, yağlayıcı ve korozyon önleyici gibi kimyasal ürünlerdir.
 • 2000 Serisi; Çimentolama işlemi sırasında kullanılan donma geciktirici ya da donma hızlandırıcı, viskozite ayarlayıcı, cementspacer, gibi kimyasal katkıları içermektedir.
 • 3000 Serisi; Üretim ve re-enjeksiyon kuyularında yapılan asitleme işlemleri sırasında, metal alaşımların türüne, asitlerin ve diğer kimyasalların içeriğine göre tasarlanan asit inhibitörleri, intensifier, sürtünme azaltıcı gibi ürünleri içermektedir.

Daha fazla bilgi ve MSDS & TDS için bize ulaşınız.

Ürün Broşürü
Ürün Tanıtım Filmi

TreatON® Endüstriyel Su Şartlandırma Otomasyon Sistemi

Soğutma suyu ve su-buhar çevrim sistemlerinin daha sıkı bir kontrole mi ihtiyacı var?
Proseslerinizin verimliliğini mi arttırmak istiyorsunuz? Ya da kimyasal maliyetlerinizi düşürmek?

Şimdi suyu daha verimli kullanarak; su, kimyasal tüketimi, bakım maliyetleri azaltılırken, enerji tasarrufuyla sürdürülebilir çalışma ortamları sağlanabilmektedir. TreatON® İLE YAŞANABİLECEK OLASI RİSKLERE KARŞI, TAM KONTROL!
GREEN Chemicals sürdürülebilir ve yenilikçi TreatON® Otomasyon Sistemini sunar.

TreatON® Nedir?

GREEN Chemicals’ın sahip olduğu “Know-How” ile su şartlandırma bilgisi ve tecrübesinin, yüksek bilişim teknolojileriyle bir araya getirilerek geliştirilen bir otomasyon sistemidir. TreatON® Otomasyon Sistemi ile su şartlandırma sistemlerinin, internet bağlantısı olan PC, tablet ve cep telefonu ile her yerden 7/24 takibi ve denetimi mümkündür.

TreatON® Otomasyon Sistemi ile su şartlandırma sistemlerinin sadece izlenmesi değil, aynı zamanda internet tabanlı uzaktan erişim imkanı ile cihazın yetkili kişilerce kontrol edilip, ayarlanabilmesi de sağlanmıştır. İstenildiği takdirde, e-posta veya sms yolu ile sistemin verdiği uyarılar, ilgili kişilere anında yönlendirilebilmektedir.

Dozaj ekipmanlarına, TreatON® Otomasyon Sistemi tarafından yapılacak geri bildirimler ile ürün dozaj seviyesinin sistemlerde her zaman istenen aralıkta kalması sağlanmaktadır.

“İZ ELEMENT TEKNOLOJİSİ”

TreatON® Otomasyon Sistemi, diğer klasik sistemlerin ölçebildiği değişkenler haricinde, ürünlerin sistemdeki mevcut dozaj miktarlarını “İz Element Teknolojisi” ile sürekli takip edebilmektedir.

TreatON® Otomasyon Sistemi Sayesinde;

 • GREEN Chemicals tarafından verilen 7/24 servis desteği ile sistemlerin sürekli izlenmesi rahatlığını yaşarsınız.
 • Sistemde oluşabilecek risklerin, proaktif yaklaşımla önlenmesi sağlanır.
 • Daha etkin takip ve denetim ile gerektiği anlarda müdahale etme şansına sahip olursunuz.
 • Su ve kimyasal ürün tüketimlerinin en uygun kullanım oranlarına getirilmesi ve bakım maliyetlerinin düşürülmesiyle, enerji tasarrufu sağlarsınız.
 • Sistemin kurulduğu andan itibaren, ölçülen tüm değişkenlerin güvenli bir alanda kayıt altına alınması ve gerektiğinde raporlanması mümkün olmaktadır.

Daha fazla bilgi ve MSDS & TDS için bize ulaşınız.

Ürün Broşürü

ORGANIC-Treat® Özel Yapım Kimyasal Ürünler Grubu

ORGANIC-Treat® ürünleri, GREEN Chemicals’ın son teknolojiye dayalı modern üretim tesislerinde sentez ve esterifikasyon yöntemi ile üretilen kimyasallar paletini kapsamakta olup, Türkiye’nin kimya sektöründeki bazı hammaddelerin eksikliğini tamamlama görevini üstlenmiştir. GREEN Chemicals, böylelikle Dünya pazarında yer edinerek söz sahibi olmayı hedeflemektedir.

ORGANIC-Treat® paletinde yer alan ürünlerin yurtiçinde üretilebilir hale gelmesi hem hammaddeleri kullanan firmalara hem de ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır.

ORGANIC-Treat® ürünleri paletinde yer alan kimyasalların, emülgatör, korozyon inhibitörü, PE emülsiyonları, biyositler, retarder, ekolojikleri çözücü ve taşıyıcılar, plastifiyanlar, kaydırıcı ajanlar, nemlendiriciler, pigment dispersanları olarak işlevleri bulunmakta olup, değişik sektörlerde farklı amaçlarda kullanım alanına sahiptir.

ORGANIC-Treat® ürün kimyasalları, esterler, imidler, aminler, quartenize amonyum tuzları, triazin, polimer gibi bazlı özel tasarım ürünler olup katma değeri yüksek kimyasallardır.

ORGANIC-Treat® ürünleri, tekstil yardımcı kimyasalları, asfalt kimyasalları, zirai ilaç emülgatörleri gibi pek çok sektörde hammadde ve yarı mamul olarak da kullanılmaktadır.

Daha fazla bilgi ve MSDS & TDS için bize ulaşınız.

Ürün Broşürü